ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง

0-2116-8888, 0-2509-2363-5
sales_blueworld@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ม่านพลาสติก (PVC Strip Curtain)

  ม่านพลาสติก (PVC Strip Curtain)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ม่านริ้วพลาสติก

  ม่านริ้วพลาสติก

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง

  ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ม่านห้องเย็น

  ม่านห้องเย็น

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - พลาสติกใส (PVC Sheet)

  พลาสติกใส (PVC Sheet)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ประตูความเร็วสูง (High Speed Door)

  ประตูความเร็วสูง (High Speed Door)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ประตูสวิงคู่  Traffic Door

  ประตูสวิงคู่ Traffic Door

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ประตูสวิงพีวีซี (PVC Swing Door)

  ประตูสวิงพีวีซี (PVC Swing Door)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ประตูบานสวิงห้องเย็น (Cold room swing door)

  ประตูบานสวิงห้องเย็น (Cold room swing door)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ประตูบานเลื่อนห้องเย็น Cold Room Sliding Door

  ประตูบานเลื่อนห้องเย็น Cold Room Sliding Door

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ประตูช่องโหลดสินค้า Overhead Door

  ประตูช่องโหลดสินค้า Overhead Door

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - อุโมงค์โหลดสินค้า (Dock Shelter)

  อุโมงค์โหลดสินค้า (Dock Shelter)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - อุโมงค์โหลดสินค้า (Dock Seal)

  อุโมงค์โหลดสินค้า (Dock Seal)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - สะพานโหลดสินค้า Mechanical Dock Leveler

  สะพานโหลดสินค้า Mechanical Dock Leveler

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - สะพานโหลดสินค้า Hydraulic Dock Leveler

  สะพานโหลดสินค้า Hydraulic Dock Leveler

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ยางขอบประตูห้องเย็น Gasket

  ยางขอบประตูห้องเย็น Gasket

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ยางกันชน (Dock Bumper)

  ยางกันชน (Dock Bumper)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ม่านอากาศ (Air Curtain)

  ม่านอากาศ (Air Curtain)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - อุปกรณ์กันชน (Sentry Protection)

  อุปกรณ์กันชน (Sentry Protection)

 • ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง - ม่านกันแมลง

  ม่านกันแมลง

 • ม่านพลาสติก (PVC Strip Curtain)

  ม่านนพลาสติก PVC Strip Curtain จำหน่ายและติดตั้งม่านนพลาสติก (PVC Strip Curtain)  ขายส่งม่านห้องเย็น ติดตั้งม่านพลาสิตก บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ม่านริ้วพลาสติก

  ม่านริ้วพลาสติก ติดตั้งและจัดจำหน่ายม่านริ้วพลาสติก สินค้าอุตสาหกรรมม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านริ้วพลาสติกใส, ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC ทุกชนิด ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง

    ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง จำหน่ายและติดตั้ง ขายส่ง ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง ใช้สำหรับป้องกันแมลงในห้องโรงงาน ห้องแลป ห้องประกอบอาหาร เป็นต้น บลูเวิลด์นำเข้าและขายส่ง ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศ...

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ม่านห้องเย็น

  ม่านห้องเย็น ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งม่านห้องเย็น เรามีการดูแลหลังการขายเป็นอย่างดี บลูเวิลด์ ผู้ชำนาญทางด้าน ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิด ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • พลาสติกใส (PVC Sheet)

  จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65  

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ประตูความเร็วสูง (High Speed Door)

  ประตูความเร็วสูง High Speed Door ติดตั้งประตูความเร็วสูง High Speed Door และขายส่ง ม่านพลาสติก ม่านห้องเย็น ม่านพลาสติก PVC บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิด   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ประตูสวิงคู่ Traffic Door

  ประตูสวิงคู่  (Traffic Door) ติดตั้งประตูสวิงคู่  (Traffic Door) ในโรงงาน อาคาร ร้านอาหาร โรงแรม และทุกสถานที่ จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอ...

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ประตูสวิงพีวีซี (PVC Swing Door)

   ประตูสวิงพีวีซี  PVC Swing Door บริการติดตั้ง ประตูสวิงพีวีซี  PVC Swing Door จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใส ม่านพลาสติก ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ประตูบานสวิงห้องเย็น (Cold room swing door)

  ประตูบานสวิงห้องเย็น Cold  room swing door จำหน่ายและติดตั้งประตูบานสวิงห้องเย็น Cold  room swing door สำหรับห้องเก็บความเย็น จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC   ติดต...

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ประตูบานเลื่อนห้องเย็น Cold Room Sliding Door

  ประตูบานเลื่อนห้องเย็น Cold Room Sliding Door ติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องเย็น Cold Room Sliding Door จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-50...

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ประตูช่องโหลดสินค้า Overhead Door

  จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • อุโมงค์โหลดสินค้า (Dock Shelter)

  จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • อุโมงค์โหลดสินค้า (Dock Seal)

  จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • สะพานโหลดสินค้า Mechanical Dock Leveler

  สะพานโหลดสินค้า  Mechanical Dock Leveler  จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • สะพานโหลดสินค้า Hydraulic Dock Leveler

  จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ยางขอบประตูห้องเย็น Gasket

  ยางขอบประตูห้องเย็น Gasket จำหน่ายและติดตั้งยางขอบประตูห้องเย็น Gasket ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ยางกันชน (Dock Bumper)

  ยางกันชน  (Dock Bumper) จำหน่ายและติดตั้งจัดจำหน่ายยางกันชน  (Dock Bumper) รวมทัั้งขายส่งสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใส    ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ม่านอากาศ (Air Curtain)

  ม่านอากาศ (Air Curtain) จำหน่ายและติดตั้งม่านอากาศ (Air Curtain) จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • อุปกรณ์กันชน (Sentry Protection)

  อุปกรณ์กันชน  (Sentry Protection)   จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์กันชน  (Sentry Protection)  ประโยนช์เพื่อใช้ในการป้องกันความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่างๆ บลูเวิลด์ผู้นำเข้าสินค้า ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC  ...

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

 • ม่านกันแมลง

  ม่านกันแมลง จำหน่ายและติดตั้งม่านกันแมลง เราจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่านกันแมลง ม่านห้องเย็น บลูเวิลด์ม่านพลาสติก, ม่านริ้ว PVC, ม่านพลาสติกริ้วใส PVC STRIP CURTAIN / ม่านริ้วพลาสติก , ม่านห้องเย็นพลาสติกใส , ม่านพลาสติก PVC, ม่านริ้วพลาสติกใสทุกชนิดในราคาพิเศษ   ติดต่อสอบถามโทร 02-509-2363-65

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น